Fysioterapi

akupunktur stock
Allmenn fysioterapi med vekt på å styrke dine ressurser!
– Bløtdelsbehandling med massasje, elektroterapi og medisinsk akupunktur.
– Kinesiotaping
– Veiledet trening og rehabilitering etter operasjoner.
– Elektronisk muskelstimulering for smertebehandling, rehabilitering etter skade og opptrening.

Instituttet har fysioterapeut med driftsavtale med Molde kommune. Derfor får pasienter som har kroniske lidelser som blant annet reumatisme og slitasjegikt i hofte og knær full dekning av sin behandling gjennom HELFO. Videre betyr dette også at man uansett diagnose ikke betaler mer enn kr 2650,- pr kalenderår i egenandeler.

Akupunkturbehandlingen er basert på neurofysiologisk kunnskap og bør ikke forveksles med kinesisk akupunktur.
Fysioterapeuten er medlem av NFF