Fysioterapi

akupunktur stock
Allmenn fysioterapi med vekt på å styrke dine ressurser!
– Bløtdelsbehandling med massasje, elektroterapi og nålebehandling.
– Kinesiotaping
– Veiledet trening og rehabilitering etter operasjoner.
– Elektronisk muskelstimulering for smertebehandling, rehabilitering etter skade og opptrening.

Instituttet har fysioterapeut med driftsavtale med Molde kommune. Dette betyr at man uansett diagnose ikke betaler mer enn kr 1990,- pr kalenderår i egenandeler. Barn under 16 og yrkesskadde har sin behandling fullt dekket gjennom HELFO.

Nålebehandlingen er basert på vestlig medisin og bør ikke forveksles med kinesisk akupunktur. For mer informasjon om behandlingsformen se www.fysio.no
Fysioterapeuten er medlem av NFF og nestleder i faggruppen for nålebehandling i NFF.